/
/
Ангел Каранешев

Ангел Каранешев

Биография

(1906-1974г.)

Търновски художник.

През 1926 г. в София се появява “империята Григор Пасков”, наречена така, защото се създава най-голямата фабрика за производство на фотографски пощенски картички. Основателят Григор Пасков, в съдружие със сина си Георги, започва производството на фотографска хартия и картон. Синът е страстен фотограф и прави изгледи на почти всички градове и забележителности в страната, в резултат на което излизат хиляди пощенски картички, част от които са със сюжет от Велико Търново.
Известните художници Христо Кабакчиев, Борис Денев, Стоян Василев, Ангел Каранешев, Иван Христов и други стават неоспорими посланици на града ни чрез първите рисувани цветни и графични пощенски картички. През 1930г.г. Културно-стопански съюз „Стара планина“ си поставя за цел да превърне Велико Търново в курорт. Интелектуалците и обществениците Ангел Каранешев,  Димитър Багрилов, Христо Кабакчиев, Димитър Момчев, Смарагда Топузанова, Пано Иванов, обсъждат най-належащите стъпки от културно-просветно и икономическо общество за реализиране на този проект. Като приоритетна се очертава задачата за събиране и съхраняване на старинни документи и други исторически паметници, свързани с Търново.

Произведения от автора

Избран артикул:
No data was found

Направи запитване

За изложбата

Кога:
 -

Къде: Галерия Милениум – ВИЖ КАРТА

No data was found
Избран артикул:
No data was found

Направи запитване

Избран артикул:
No data was found

Направи запитване