/
/
Христо Данов

Христо Данов

Биография

Христо Тодоров Данов (Шипка 1877–1937 Нови пазар). Христо Данов е записан в Главния регистър на Академията във Флоренция за периода 1884-1905 г. От 1903 до 1907 г. посещава общите и специализирани курсове по „Живопис”. През учебната 1903/1904 г. получава грамота на изпит по рисунка на фигура. Повече сведения за неговото обучение във Флоренция няма запазени. След войните работи като учител първо в Шумен, после в Нови Пазар. Назначен в Шумен, поради буйния му нрав го преместват в по-малкото градче. Запазени са фотографии от този период. Съпругата му работи като модистка – майстор шапкар, а той изработва рисунките на моделите. Някои от неговите произведения са върху гърбовете на картини с модели на шапки. От творчеството му са запазени предимно рисунки, акварели. Със сигурност участва във войните като военен художник, защото има доста рисунки от това време.

Избран артикул:
No data was found

Направи запитване

За изложбата

Кога:
 -

Къде: Галерия Милениум – ВИЖ КАРТА

No data was found
Избран артикул:
No data was found

Направи запитване

Избран артикул:
No data was found

Направи запитване