/
/
Георги Железаров

Георги Железаров

Биография

(1897-1982г.)

Роден през 1897 г. в пиринското село Марчево сред беднотата на изостаналия неврокопски район. Родното му село носи името на дядо му Марчо, загинал в борбата срещу османското робство. Основно образование завършва в родното си село Марчево и в гр. Неврокоп (1903 – 1910). През 1912 г. завършва Мъжкото педагогическо училище в гр. Сер (дн. Серес). От 1913 до 1914 г. е редовен основен учител в с. Либяхово, Неврокопска околия През 1914 г. се записва като извънреден ученик в Художествено-индустриалното училище в София – Графика и Декоративно изкуство при чешкия художник Йозеф Питер, при когото през този период са учили и Петър Морозов, Михаил Кръстев, Васил Захариев, Николай Райнов, Иван Милев. През 1916 г. прекъсва обучението си, за да отбие военната си служба. Образованието си продължава след края на Първата световна война в Художествено-индустриалното училище (дн. Художествена академия). Той не се посвещава на професионалната кариера на художник, а се отдава на графичната си специалност като завеждащ Литографския отдел на Държавната печатница, където работи повече от 25 години – до пенсионирането си. Прецизната му работа е свързана преди всичко с изработване на оригинали на банкноти, пощенски марки, бандероли, грамоти и ценни книжа издавани от Президиума на Народното събрание. От 1919 до 1921 г. е гравьор в Географския институт, София. През 1924 г. започва работа като рисувач в Държавна печатница. Повече от четвърт век – от 1930 до 1957 г. (когато се пенсионира) е майстор-хромолитограф, художник, технически ръководител в Държавна печатница. На 17 юли 1932 г. сключва брак със Серафима Янкова Сакъзова, като кум е художникът Борис Денев. На следващата година се ражда синът му Ангел. Георги Железаров умира през. 1982 г. в София.

Избран артикул:
No data was found

Направи запитване

За изложбата

Кога:
 -

Къде: Галерия Милениум – ВИЖ КАРТА

No data was found
Избран артикул:
No data was found

Направи запитване

Избран артикул:
No data was found

Направи запитване